Kalhygge

16 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 16 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25635-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

16 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

16 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun