Kalhygge

Skogen försvinner

Sveriges naturskog avverkas och den biologiska mångfalden ersätts av virkesåkrar

221 084 Ha

Så stor yta har bara de senaste 12 månaderna anmälts för avverkning

Mindre än 9% av den svenska skogen är naturskog. Så lite som 0,3% är av människan orörd urskog! Samtidigt som skogen ska räcka till allt mer ser forskare den biologiska mångfalden försvinna.

Med mer och lätttillgänglig information vill Hotad skog bidra till debatten om skogen.

Avverkning fördelat på skogstyp

Fjällnära skog

5 034 Ha
motsvarande
9 322 fotbollsplaner

Normal skog

215 144 Ha
motsvarande
398 415 fotbollsplaner

Ädellövskog

906 Ha
motsvarande
1 677 fotbollsplaner
Avverkning fördelat på avverkningstyp

Användning av främmande trädart

13 Ha
motsvarande
24 fotbollsplaner

Avverkning för annat ändamål

5 535 Ha
motsvarande
10 251 fotbollsplaner

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

2 318 Ha
motsvarande
4 292 fotbollsplaner

Föryngringsavverkning

213 217 Ha
motsvarande
394 847 fotbollsplaner
All data är från de senaste 12 månaderna

Anmälda avverkningar

Endast 6 veckor har Skogsstyrelsen på sig att granska en anmälan innan avverkning. Här kan du själv hitta aktuella anmälningar om avverkning av skog uppdelat per län och kommun runt om i hela Sverige.

3 Ha utanför Karlstad

 • Ansökt
  2022-12-06
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  2,5 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

14 Ha utanför Arvika

 • Ansökt
  2022-12-06
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  14,4 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning
 • Potentiell påverkan
  1 fornlämning

2 Ha utanför Hagfors

 • Ansökt
  2022-12-06
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  1,7 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

Senaste 12 månaderna

950 Ha utanför Gällivare

 • Ansökt
  2022-08-30
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  949,91 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

440 Ha utanför Tierp

 • Ansökt
  2022-05-20
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  440 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning
 • Potentiell påverkan
  1 fornlämning

360 Ha utanför Krokom

 • Ansökt
  2021-12-22
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  359,9 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning