Kalhygge

Skogen försvinner

Sveriges naturskog avverkas och den biologiska mångfalden ersätts av virkesåkrar

232 866 Ha

Så stor yta har bara de senaste 12 månaderna anmälts för avverkning

Mindre än 9% av den svenska skogen är naturskog. Så lite som 0,3% är av människan orörd urskog! Samtidigt som skogen ska räcka till allt mer ser forskare den biologiska mångfalden försvinna.

Med mer och lätttillgänglig information vill Hotad skog bidra till debatten om skogen.

Avverkning fördelat på skogstyp

Fjällnära skog

7 302 Ha
motsvarande
13 522 fotbollsplaner

Normal skog

224 696 Ha
motsvarande
416 103 fotbollsplaner

Ädellövskog

868 Ha
motsvarande
1 608 fotbollsplaner
Avverkning fördelat på avverkningstyp

Användning av främmande trädart

11 Ha
motsvarande
21 fotbollsplaner

Avverkning för annat ändamål

5 726 Ha
motsvarande
10 604 fotbollsplaner

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

2 056 Ha
motsvarande
3 808 fotbollsplaner

Föryngringsavverkning

225 072 Ha
motsvarande
416 801 fotbollsplaner
All data är från de senaste 12 månaderna

Anmälda avverkningar

Endast 6 veckor har Skogsstyrelsen på sig att granska en anmälan innan avverkning. Här kan du själv hitta aktuella anmälningar om avverkning av skog uppdelat per län och kommun runt om i hela Sverige.

2 Ha utanför Dals-Ed

 • Ansökt
  2022-09-29
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  1,57 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

11 Ha utanför Dals-Ed

 • Ansökt
  2022-09-29
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  10,64 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

4 Ha utanför Dals-Ed

 • Ansökt
  2022-09-29
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  4,07 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

Senaste 12 månaderna

950 Ha utanför Gällivare

 • Ansökt
  2022-08-30
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  949,91 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

572 Ha utanför Vilhelmina

 • Ansökt
  2021-11-21
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  572 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

440 Ha utanför Tierp

 • Ansökt
  2022-05-20
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  440 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning
 • Potentiell påverkan
  1 fornlämning