Kalhygge

16 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 16 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Österlövsta socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gränsmärke att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 11954-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

16 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

16 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun