Kalhygge

4 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 16 november 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 53733-2022

Anmälningsdatum

2022-11-16

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun