Kalhygge

3 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 november 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 52882-2022

Anmälningsdatum

2022-11-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun