Kalhygge

2 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 augusti 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 35953-2023

Anmälningsdatum

2023-08-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun