Kalhygge

8 hektar i Ekerö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 april 2023 avseende ett område på totalt 8 hektar i Ekerö kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Sånga socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gränsbestämt område att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 18723-2023

Anmälningsdatum

2023-04-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun