Kalhygge

13 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 januari 2023 avseende ett område på totalt 13 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3677-2023

Anmälningsdatum

2023-01-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

13 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha