Kalhygge

7 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 oktober 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49548-2022

Anmälningsdatum

2022-10-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha