Kalhygge

0 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 oktober 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Dädesjö, Herråkra och Lenhovda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns område med fossil åkermark att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 45388-2022

Anmälningsdatum

2022-10-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha