Kalhygge

19 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 19 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Nottebäck socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker, område med fossil åkermark och område med skogsbrukslämningar att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 67714-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

19 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

17 Ha

Averkat

0 Ha