Kalhygge

32 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 32 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Åseda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 19989-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

32 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

32 Ha

Averkat

0 Ha