Kalhygge

9 hektar i Uppvidinge

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 9 hektar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Herråkra socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett par kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns område med skogsbrukslämningar att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 13677-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha