Kalhygge

3 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 januari 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3615-2023

Anmälningsdatum

2023-01-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun