Kalhygge

3 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 september 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 40852-2022

Anmälningsdatum

2022-09-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun