Kalhygge

0 hektar i Värnamo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av ädellövskog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 0 hektar i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 14101-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Ädellövskog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun