Kalhygge

9 hektar i Sävsjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 december 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60116-2022

Anmälningsdatum

2022-12-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun