Kalhygge

1 hektar i Sävsjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 november 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 54931-2022

Anmälningsdatum

2022-11-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun