Kalhygge

5 hektar i Sävsjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 5 hektar i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vrigstad socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fångstgrop att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 51119-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun