Kalhygge

1 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 mars 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12402-2023

Anmälningsdatum

2023-03-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun