Kalhygge

6 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 augusti 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 35548-2022

Anmälningsdatum

2022-08-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun