Kalhygge

4 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 maj 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gruvområde att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 22235-2023

Anmälningsdatum

2023-05-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha