Kalhygge

3 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 november 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 51678-2022

Anmälningsdatum

2022-11-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha