Kalhygge

0 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 mars 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12606-2022

Anmälningsdatum

2022-03-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha