Kalhygge

39 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 39 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns område med skogsbrukslämningar, plats med tradition, lägenhetsbebyggelse, kolningsanläggning och färdväg att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 33102-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

39 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

39 Ha

Averkat

0 Ha