Kalhygge

20 hektar i Trollhättan

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 mars 2023 avseende ett område på totalt 20 hektar i Trollhättan kommun, Västra Götalands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Lagmansered socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gränsmärke att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12830-2023

Anmälningsdatum

2023-03-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

20 Ha

Föryngring

20 Ha

Bearbeta/Odla

20 Ha

Averkat

0 Ha