Kalhygge

1 hektar i Mark

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 januari 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Mark kommun, Västra Götalands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Redslared, Skephult och Örby socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 3505-2023

Anmälningsdatum

2023-01-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun