Kalhygge

12 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 september 2022 avseende ett område på totalt 12 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 42212-2022

Anmälningsdatum

2022-09-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

12 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun