Kalhygge

18 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 september 2022 avseende ett område på totalt 18 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 40362-2022

Anmälningsdatum

2022-09-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

18 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

18 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun