Kalhygge

5 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 maj 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21041-2022

Anmälningsdatum

2022-05-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun