Kalhygge

4 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 juni 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 26182-2022

Anmälningsdatum

2022-06-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun