Kalhygge

15 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 15 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 19796-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

15 Ha

Föryngring

8 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun