Kalhygge

0 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 november 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 55191-2022

Anmälningsdatum

2022-11-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun