Kalhygge

13 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 november 2022 avseende ett område på totalt 13 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Nora socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns blästbrukslämning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 54505-2022

Anmälningsdatum

2022-11-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

13 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

12 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun