Kalhygge

4 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 oktober 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Östervåla socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns kemisk industri att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 48986-2022

Anmälningsdatum

2022-10-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

8 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun