Kalhygge

32 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 september 2022 avseende ett område på totalt 32 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41020-2022

Anmälningsdatum

2022-09-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

32 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

29 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun