Kalhygge

22 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 september 2022 avseende ett område på totalt 22 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 37781-2022

Anmälningsdatum

2022-09-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

22 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

18 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun