Kalhygge

24 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 augusti 2022 avseende ett område på totalt 24 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vittinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns kemisk industri att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 35924-2022

Anmälningsdatum

2022-08-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

24 Ha

Föryngring

24 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun