Kalhygge

12 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 augusti 2022 avseende ett område på totalt 12 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 35875-2022

Anmälningsdatum

2022-08-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

10 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun