Kalhygge

5 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 juli 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30090-2022

Anmälningsdatum

2022-07-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun