Kalhygge

21 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 juni 2022 avseende ett område på totalt 21 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 26756-2022

Anmälningsdatum

2022-06-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

21 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

21 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun