Kalhygge

11 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 juni 2022 avseende ett område på totalt 11 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Östervåla socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns område med skogsbrukslämningar att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25975-2022

Anmälningsdatum

2022-06-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

11 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

11 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun