Kalhygge

2 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 juni 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 24086-2022

Anmälningsdatum

2022-06-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun