Kalhygge

3 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 maj 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vittinge socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 20683-2022

Anmälningsdatum

2022-05-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun