Kalhygge

7 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 maj 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 19184-2022

Anmälningsdatum

2022-05-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun