Kalhygge

10 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 maj 2022 avseende ett område på totalt 10 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Västerlövsta socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns boplats att ta hänsyn till.

Denna fornlämning kan dessutom vara svår att se ovan mark vilket gör det extra känsligt.

Detaljer

Anmälnings-id

A 18336-2022

Anmälningsdatum

2022-05-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

9 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun