Kalhygge

6 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 april 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17332-2022

Anmälningsdatum

2022-04-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun