Kalhygge

3 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 april 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 15333-2022

Anmälningsdatum

2022-04-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun