Kalhygge

13 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 mars 2022 avseende ett område på totalt 13 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 14009-2022

Anmälningsdatum

2022-03-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

13 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

13 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun