Kalhygge

7 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 mars 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 8162-2022

Anmälningsdatum

2022-03-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun